Liên hệ

- Fanpage: https://www.facebook.com/AsiniceDung/

- Điện thoại liên hệ: 090 268 3189

- Cơ Sở Sản Xuất: 21/4A Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.